[LỜI GIẢI] Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của

Câu hỏi

Nhận biết

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ các cation Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng. Thực hiện nguyên tắc này, người ta dùng phương pháp chuyển những cation tự do này vào hợp chất không tan (phương pháp kết tủa) hoặc thay thế những cation này bằng những cation khác (phương pháp trao đổi ion)

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn