[LỜI GIẢI] Khi cho x mol 1 hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O phản ứng hoàn toàn với Na - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Khi cho x mol 1 hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O phản ứng hoàn toàn với Na

Khi cho x mol 1 hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O phản ứng hoàn toàn với Na

Câu hỏi

Nhận biết

Khi cho x mol 1 hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O phản ứng hoàn toàn với Na hoặc NaHCO3 thì đều sinh ra x mol khí. Mặt khác x mol X phản ứng đủ với 2x mol NaOH ,Tên của X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Do phản ứng hoàn toàn với Na hoặc NaHCO3 thì đều sinh ra x mol khí

=> 1 nhóm COOH và 1 nhóm OH đính với vòng benzen hoặc 1 nhóm COOH và 1 nhóm OH không đính với  vòng benzen

Mà  x mol X phản ứng đủ với 2x mol NaOH

=> có hoặc 1 nhóm COOH và 1 nhóm OH đính với vòng benzen

=> Axit salicilic  : o-HO-C6H5-COOH

=>D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn