[LỜI GIẢI] Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C H O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều s - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C H O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều s

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C H O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều s

Câu hỏi

Nhận biết

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

X là CH2OHCH2COOH , khi phản ứng với Na hoặc NaHCO3 đều tạo H2 hoặc CO2 theo tỉ lệ 1 : 1

=> Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn