[LỜI GIẢI] Giới động vật gồm những sinh vật - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Giới động vật gồm những sinh vật

Giới động vật gồm những sinh vật

Câu hỏi

Nhận biết

Giới động vật gồm những sinh vật


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Giới động vật bao gồm các sinh vật đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

Chọn A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn