[LỜI GIẢI] Riboxom được cấu tạo bởi các thành phần là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Riboxom được cấu tạo bởi các thành phần là

Riboxom được cấu tạo bởi các thành phần là

Câu hỏi

Nhận biết

Riboxom được cấu tạo bởi các thành phần là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Riboxom được cấu tạo từ rARN và protein

Chọn A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn