[LỜI GIẢI] Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây là chung cho lục lạp và ti thể? (1) được bao bọc bởi 2 lớp màng. (2 - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây là chung cho lục lạp và ti thể? (1) được bao bọc bởi 2 lớp màng. (2

Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây là chung cho lục lạp và ti thể? 
(1) được bao bọc bởi 2 lớp màng. 
(2

Câu hỏi

Nhận biết

Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây là chung cho lục lạp và ti thể?

(1) được bao bọc bởi 2 lớp màng.

(2) tìm thấy ở tất cả các tế bào nhân thực.

(3) có chức năng chuyển hóa năng lượng cho tế bào.

(4) có các phân tử ADN dạng sợi kép.

(5) có bào quan riboxom.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Các đặc điểm có ở cả ti thể và lạp thể là: (1),(4),(5)

Ý (2) sai, ở tế bào động vật (nhân thực) không có lục lạp

Ý (3) sai, chức năng của quang hợp là tổng hợp chất hữu cơ

Chọn C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn