[LỜI GIẢI] Khi quan sát 1 tế bào dưới kính hiển vi một học sinh mô tả một cấu trúc như sau: “Đó là một chồng tú - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Khi quan sát 1 tế bào dưới kính hiển vi một học sinh mô tả một cấu trúc như sau: “Đó là một chồng tú

Khi quan sát 1 tế bào dưới kính hiển vi một học sinh mô tả một cấu trúc như sau: “Đó là một chồng tú

Câu hỏi

Nhận biết

Khi quan sát 1 tế bào dưới kính hiển vi, một học sinh mô tả một cấu trúc như sau: “Đó là một chồng túi dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách khỏi cái kia, không thông với nhau”. Theo em, cấu trúc học sinh đó đề cập đến là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Mô tả trên là về bộ máy Golgi

 

(SGK trang 37)

Chọn B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn