[LỜI GIẢI] Nếu cho các tế bào hồng cầu của người vào ống nghiệm chứa nước cất thì hiện tượng nào dưới đây có th - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nếu cho các tế bào hồng cầu của người vào ống nghiệm chứa nước cất thì hiện tượng nào dưới đây có th

Nếu cho các tế bào hồng cầu của người vào ống nghiệm chứa nước cất thì hiện tượng nào dưới đây có th

Câu hỏi

Nhận biết

Nếu cho các tế bào hồng cầu của người vào ống nghiệm chứa nước cất, thì hiện tượng nào dưới đây có thể quan sát được?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Trong môi trường nước cất, không có các chất tan đây là môi trường nhược trương so với môi trường trong tế bào nên nước từ môi trường ngoài đi vào bên trong tế bào làm chúng vỡ ra

Chọn B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn