[LỜI GIẢI] Với một lượng cơ chất xác định khi tăng nồng độ enzyme thì hoạt tính của enzyme biến đổi như thế nào - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Với một lượng cơ chất xác định khi tăng nồng độ enzyme thì hoạt tính của enzyme biến đổi như thế nào

Với một lượng cơ chất xác định khi tăng nồng độ enzyme thì hoạt tính của enzyme biến đổi như thế nào

Câu hỏi

Nhận biết

Với một lượng cơ chất xác định, khi tăng nồng độ enzyme thì hoạt tính của enzyme biến đổi như thế nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Với 1 lượng cơ chất nhất định, khi tăng nồng độ enzyme thì hoạt tính của enzyme tăng

Chọn B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn