[LỜI GIẢI] Ở người loại tế bào nào trong các tế bào dưới đây có nhiều lưới nội chất hạt nhất? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Ở người loại tế bào nào trong các tế bào dưới đây có nhiều lưới nội chất hạt nhất?

Ở người loại tế bào nào trong các tế bào dưới đây có nhiều lưới nội chất hạt nhất?

Câu hỏi

Nhận biết

Ở người, loại tế bào nào trong các tế bào dưới đây có nhiều lưới nội chất hạt nhất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tế bào có nhiều lưới nội chất hạt là tế bào sản sinh ra nhiều protein

Chọn D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn