[LỜI GIẢI] Giải thích tại sao màng sinh chất là màng bán thấm ? Tại sao - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Giải thích tại sao màng sinh chất là màng bán thấm ? Tại sao

Giải thích tại sao màng sinh chất là màng bán thấm ? Tại sao

Câu hỏi

Nhận biết

Giải thích tại sao màng sinh chất là màng bán thấm ? Tại sao khi ghép mô và cơ quan từ người này sang người kia , cơ thể người nhận lại có thể nhận biết cơ quan lạ và đào thải cơ quan đó ?


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Màng sinh chất được gọi là màng bán thấm bởi với cấu trúc của mình màng có khả năng cho hoặc không cho một số chất qua màng. Ngoài vận chuyển thụ động theo cơ chế khuyếch tán vật lí thông thường màng còn có khả năng vận chuyển các chất một cách chủ động, vận chuyển bằng ẩm bào và thực bào... Tính bán thấm là một đặc điểm cuă các tế bào sống, hiển nhiên khi tế bào chết đi sẽ mất đi đặc tính này

Trên  màng tế bào của sinh vật có các thụ thể  là các  dấu chuẩn glicôpôtein đặc trưng cho từng loài tế bào, nhờ vậy các tế bào của cùng 1 cơ thể có thể nhận bít nhau và nhận biết các tế bào lạ.          

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn