[LỜI GIẢI] Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cự - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cự

Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cự

Câu hỏi

Nhận biết

Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn giữa hai điện cực, thu được


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Khi điện phân không có màng ngăn thì :

2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O

                             Nước Gia ven

=>D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn