[LỜI GIẢI] Điểm có ở ADN ngoài nhân mà không có ở ADN trong nhân là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Điểm có ở ADN ngoài nhân mà không có ở ADN trong nhân là

Điểm có ở ADN ngoài nhân mà không có ở ADN trong nhân là

Câu hỏi

Nhận biết

Điểm có ở ADN ngoài nhân mà không có ở ADN trong nhân là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Vật chất di truyền ở tế bào, ngoài việc chứa trong nhân còn có ở ngoài nhân, tồn tại ở các bào quan như ti thể và lạp thể.

DNA ngoài nhân là các phân tử DNA kép, mạch vòng. Các DNA ngoài nhân thì hoạt động độc lập với hoạt động của nhiễm sắc thể.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn