[LỜI GIẢI] Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?

Câu hỏi

Nhận biết

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Tên của polime được cấu tạo bằng ghép từ poli trước tên monome. Vậy nên PVC đươc trùng hợp từ vinyl clorua (CH2=CHCl)

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn