[LỜI GIẢI] Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Câu hỏi

Nhận biết

Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, HCN, muối cacbonat, muối xianua, muối cacbua…).

=> Cặp CH3Cl, C6H5Br là chất hữu cơ

Đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn