[LỜI GIẢI] Các quá trình biến đổi nào dưới đây là quá trình đồng hóa? (1) ADP + P vô cơ → ATP (2) saccarozo → - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Các quá trình biến đổi nào dưới đây là quá trình đồng hóa? (1) ADP + P vô cơ → ATP (2) saccarozo →

Các quá trình biến đổi nào dưới đây là quá trình đồng hóa? 
(1) ADP + P vô cơ → ATP 
(2) saccarozo →

Câu hỏi

Nhận biết

Các quá trình biến đổi nào dưới đây là quá trình đồng hóa?

(1) ADP + P vô cơ → ATP

(2) saccarozo → glucozo + fructozo

(3) acid amin → chuỗi polipeptid → phân tử protein

(4) tinh bột → mantozo → glucozo


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Quá trình đồng hoá là các quá trình tổng hợp các chất, gồm có: (1),(3)

Chọn B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn