[LỜI GIẢI] Trong dung dịch axit photphoric có các ion và phân tử - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trong dung dịch axit photphoric có các ion và phân tử

Trong dung dịch axit photphoric có các ion và phân tử

Câu hỏi

Nhận biết

Trong dung dịch axit photphoric có các ion và phân tử


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Axit H3PO4 điện li yếu, trong dung dịch H3PO4 có thể có các quá trình điện li như sau:

H3PO4 ↔ H+ + H2PO4-

H2PO4- ↔ H+ + HPO42-

HPO42- ↔ H+ + PO43-

Vậy trong dung dịch H3PO4 có các ion H+, H2PO4-; HPO42-; PO43-; H3PO4 chưa bị phân li

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn