[LỜI GIẢI] Tính chất vật lý chung của các chất hữu cơ là:             - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Tính chất vật lý chung của các chất hữu cơ là:            

Tính chất vật lý chung của các chất hữu cơ là:
           

Câu hỏi

Nhận biết

Tính chất vật lý chung của các chất hữu cơ là:

           


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn