[LỜI GIẢI] x = pi/2 + k2 pi x = p - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

x = pi/2 + k2 pi x = p

x = pi/2 + k2 pi      
             x = p

Câu hỏi

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn