[LỜI GIẢI] x = pi/2 +kpi; x = pi/5 + 2kpi/15 - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

x = pi/2 +kpi; x = pi/5 + 2kpi/15

x = pi/2 +kpi; x = pi/5 + 2kpi/15

Câu hỏi

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn