[LỜI GIẢI] (x = pi  6 + kpi 3;x = pi  - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

(x = pi  6 + kpi 3;x = pi 

(x = pi   6 + kpi   3;x = pi 

Câu hỏi

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn