[LỜI GIẢI] Phương trình có 1 họ nghiệm - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Phương trình có 1 họ nghiệm

Phương trình có 1 họ nghiệm

Câu hỏi

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Tuy nhiên hai họ nghiệm \(x = k\pi ;x = \pi  + k2\pi \) được viết gộp lại thành \(x = k\pi \, (k \in Z)\).

Vậy phương trình đã cho có 3 họ nghiệm.

Chọn C.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn