[LỜI GIẢI] Phương trình có 2 họ nghiệm là: x = pi +kpi; x = k2pi/3 - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Phương trình có 2 họ nghiệm là: x = pi +kpi; x = k2pi/3

Phương trình có 2 họ nghiệm là: x = pi +kpi; x = k2pi/3

Câu hỏi

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn