[LỜI GIẢI] Nhóm chức là:             - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhóm chức là:            

Nhóm chức là:
           

Câu hỏi

Nhận biết

Nhóm chức là:

           


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn