[LỜI GIẢI] Nhóm chức của ancol nói chung hay ancol etylic nói riêng (C< - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhóm chức của ancol nói chung hay ancol etylic nói riêng (C<

Nhóm chức của ancol nói chung hay ancol etylic nói riêng (C<

Câu hỏi

Nhận biết

Nhóm chức của ancol nói chung hay ancol etylic nói riêng (C2H5-OH) là nhóm nguyên tử (nguyên tử):


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn