[LỜI GIẢI] Phương pháp không dùng để tách biệt và tinh chế các chất hữu - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Phương pháp không dùng để tách biệt và tinh chế các chất hữu

Phương pháp không dùng để tách biệt và tinh chế các chất hữu

Câu hỏi

Nhận biết

Phương pháp không dùng để tách biệt và tinh chế các chất hữu cơ là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn