[LỜI GIẢI] Trong các chất sau, chất nào là chất hữu cơ: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trong các chất sau, chất nào là chất hữu cơ:

Trong các chất sau, chất nào là chất hữu cơ:

Câu hỏi

Nhận biết

Trong các chất sau, chất nào là chất hữu cơ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO2, CO, muối cacbonat kim loại, muối xianua, muối cacbua,…).

Từ đó ta có thể loại trừ phương án A, B, D

Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn