[LỜI GIẢI] Chất hữu cơ là:              - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Chất hữu cơ là:             

Chất hữu cơ là:
            

Câu hỏi

Nhận biết

Chất hữu cơ là:

            


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO2, CO, muối cacbonat kim loại, muối xianua, muối cacbua,…).

Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn