[LỜI GIẢI]   Phát biểu nào sau đây là đúng? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi

Nhận biết

  Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn