[LỜI GIẢI] Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên:

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên:

Câu hỏi

Nhận biết

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn