[LỜI GIẢI] Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X chứa C H O phản ứng hoàn - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X chứa C H O phản ứng hoàn

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X chứa C H O phản ứng hoàn

Câu hỏi

Nhận biết

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X có thể là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

a mol X +Na → a mol H2

→ X có 2 nhóm chức -OH hoặc -COOH hoặc cả 2 nhóm chức đó.

a mol X + NaHCO3 → amol CO2

=>X pải có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -OH (vì 2 nhóm -COOH tạo ra 2a mol CO2)

Đáp án thỏa mãn: HO-CH2-CH2-COOH ( 3-hiđroxipropanoic).

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn