[LỜI GIẢI] Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi:

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi:

Câu hỏi

Nhận biết

Hiện tượng cộng hưởng cơ học xảy ra khi:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ

Đáp án D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn