[LỜI GIẢI] Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

Câu hỏi

Nhận biết

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nuclôn, có 2 loại nuclôn là proton và nơtron

Chọn C

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn