[LỜI GIẢI] Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt

Câu hỏi

Nhận biết

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nuclôn, có 2 loại nuclôn là proton và nơtron

Chọn C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn