[LỜI GIẢI] Dung dịch NaCl dẫn được điện là vì - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Dung dịch NaCl dẫn được điện là vì

Dung dịch NaCl dẫn được điện là vì

Câu hỏi

Nhận biết

Dung dịch NaCl dẫn được điện là vì


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Dung dịch NaCl dẫn điện được vì NaCl phân ly thành các ion Na+ và Cl- di chuyển tự do.

Đáp án C

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn