[LỜI GIẢI] Đơn vị đo của mức cường độ âm là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Đơn vị đo của mức cường độ âm là

Đơn vị đo của mức cường độ âm là

Câu hỏi

Nhận biết

Đơn vị đo của mức cường độ âm là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Mức cường độ âm L có đơn vị Ben (B)

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn