[LỜI GIẢI] Đơn vị đo của mức cường độ âm là - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Đơn vị đo của mức cường độ âm là

Đơn vị đo của mức cường độ âm là

Câu hỏi

Nhận biết

Đơn vị đo của mức cường độ âm là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Mức cường độ âm L có đơn vị Ben (B)

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn