[LỜI GIẢI] Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

Câu hỏi

Nhận biết

Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

A. thỏa mãn

B. Loại NaHCO3

C. Loại CO2, CO

D. Loại NaCN, SiO2

Đáp án A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn