[LỜI GIẢI] Công thức hoá học của magie photphua là - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Công thức hoá học của magie photphua là

Công thức hoá học của magie photphua là

Câu hỏi

Nhận biết

Công thức hoá học của magie photphua là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Magie photphua tạo từ Mg và P nên có dạng \({\mathop {Mg}\limits^{II} _x}{\mathop P\limits^{III} _y}\)

Theo quy tắc hóa trị → II.x = III.y → \(\frac{x}{y} = \frac{{III}}{{II}} = \frac{3}{2}\) → x = 3 và y = 2

Vậy công thức hóa học của magie photphua là Mg3P2

Đáp án B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn