[LỜI GIẢI] Ba đặc trưng sinh lí của âm là - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Ba đặc trưng sinh lí của âm là

Câu hỏi

Nhận biết

Ba đặc trưng sinh lí của âm là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn