[LỜI GIẢI] Ba đặc trưng sinh lí của âm là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Ba đặc trưng sinh lí của âm là

Câu hỏi

Nhận biết

Ba đặc trưng sinh lí của âm là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn