[LỜI GIẢI] Cho a b c d là các số nguyên dương thỏa mãn log ab = 32;log cd = 54. Nếu a - c = 9 thì b - d nhận gi - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cho a b c d là các số nguyên dương thỏa mãn log ab = 32;log cd = 54. Nếu a - c = 9 thì b - d nhận gi

Cho a b c d là các số nguyên dương thỏa mãn log ab = 32;log cd = 54. Nếu a - c = 9 thì b - d nhận gi

Câu hỏi

Nhận biết

Cho a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn \({\log _a}b = \frac{3}{2};\,\,{\log _c}d = \frac{5}{4}\). Nếu \(a - c = 9\) thì \(b - d\) nhận giá trị nào ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

\({\log _a}b = \frac{3}{2} \Rightarrow b = {a^{\frac{3}{2}}};\,\,\,{\log _c}d = \frac{5}{4} \Rightarrow d = {c^{\frac{5}{4}}}\)

Do b,d là các số nguyên \( \Rightarrow \) Đặt \(a = {x^2};\,\,c = {y^4}\,\,\left( {x,y \in {Z^ + }} \right)\)

\( \Rightarrow a - c = \left( {x - {y^2}} \right)\left( {x + {y^2}} \right) = 9 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - {y^2} = 1\\x + {y^2} = 9\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 5\\{y^2} = 4\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 5\\y = 2\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}b = {5^3} = 125\\d = {2^5} = 32\end{array} \right. \Rightarrow b - d = 93\)

Chọn D.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Thảo luận về bài viết (1)

  1. Đoan

    Cho em hỏi cách giải hệ như nào vậy ạ?

Ý kiến của bạn