[LỜI GIẢI] Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0. - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.

Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

Câu hỏi

Nhận biết

Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Phương trình đã cho tương đương với – 3x + 2 = 0 ⇔(3x)2 – 2.3x – 3 = 0.

Đặt 3x = t (t > 0), ta được t2 – 2t – 3 = 0. (*)

Giải phương trình (*) vơi điều kiện t > 0, ta được t = 3.

Với t = 3, ta được x = 1.Phương trình có nhiệm duy nhất x = 1.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn