[LỜI GIẢI] Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho z1 = - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho z1 =

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho z<sub>1 </sub>=

Câu hỏi

Nhận biết

Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho z1 = là số thực và z2 = là số ảo.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Ta có = + i = cos+isin

Suy ra z1 = = = cos + isin

Do đó z1 là số thực ⇔ sin = 0 ⇔ n = 6k, với k nguyên dương.

Ta cũng có = 1 + i = √2(cos + isin).

Suy ra z2 =

             = √2n+2(cos + isin)

Do đó z2 là số ảo ⇔ cos = 0 ⇔ n + 2 = 4l + 2 ⇔ n = 4l, với l nguyên dương.

Từ đó ta suy ra số nguyên dương n nhỏ nhất thỏa mãn bài toán là n = 12.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn