[LỜI GIẢI] Giải phương trình : z3 + i = 0 - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Giải phương trình : z3 + i = 0

Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

Câu hỏi

Nhận biết

Giải phương trình : z3 + i = 0


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Phương trình ⇔z3 – (-1).i = 0

⇔z3 – i2.i = 0

⇔z3 – i3 = 0

⇔(z – i)(z2 + iz + i2) = 0

⇔(z – i)(z2 + iz – 1) = 0

(1)⇔z2 + iz – 1 = 0

Có ∆ = (i)2 – 4.1.(-1) = 3

=>

Nghiệm của phương trình là z = i, z = - i, z = - - i.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn