[LỜI GIẢI] Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i trên tập số ph - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i trên tập số ph

Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i trên tập số ph

Câu hỏi

Nhận biết

Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i trên tập số phức. 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Phương trình đã cho tương đương với phương trình (1 – i)z = 2 – 4i ⇔z =

⇔z =

⇔z = 

⇔z = 

⇔z = 3 – i.

Vậy nghiệm của phương trình là z = 3 – i.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn