[LỜI GIẢI] câu 2  - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

câu 2 

câu 2 

Câu hỏi

Nhận biết

câu 2 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn