[LỜI GIẢI] Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0 - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

Câu hỏi

Nhận biết

Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

(sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

⇔ cos2x (cosx + 2) + sinx (2cos2 x – 1) = 0

⇔ cos2x (cosx + 2) + sinx.cos2x = 0

⇔ cos2x (cosx + sinx + 2) = 0

⇔ cos2x  = 0

⇔ 2x =  + kπ ⇔ x =  + k  (k ∈ )

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn