[LỜI GIẢI] Từ vĩ độ 160B trở vào nam, do tính chất khá ổn đị - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Từ vĩ độ 160B trở vào nam, do tính chất khá ổn đị

Từ vĩ độ 160B trở vào nam, do tính chất khá ổn đị

Câu hỏi

Nhận biết

Từ vĩ độ 160B trở vào nam, do tính chất khá ổn định về thời tiết và khí hậu, việc bố trí cây trồng thích hợp là :

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn