[LỜI GIẢI] Ý nào không đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, ở n - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Ý nào không đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, ở n

Ý nào không đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, ở n

Câu hỏi

Nhận biết

Ý nào không đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, ở nước ta đã hình thành:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Ở nước ta hiện nay đã hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn (sgk trang 85) => đáp án D không đúng

=> Chọn đáp án D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn