[LỜI GIẢI] Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng

Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng

Câu hỏi

Nhận biết

Trong khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng có xu hướng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Ở khu vực II, công nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành và đa dạng hóa sản phẩm… tăng hiệu quả đầu tư ( sgk trang 83)

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn