[LỜI GIẢI] Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của nước ta phân - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của nước ta phân

Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của nước ta phân

Câu hỏi

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của nước ta phân theo thành phần kinh tế (theo giá thực tế).

 (Đơn vị : %)

Nhận định đúng nhất là :

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào bảng số liệu đã cho nhận thấy Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng liên tục tăng, tăng từ 6,3% (1995) lên 16.0% (2005), tăng gần 10% trong 10 năm => như vậy Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng quan trọng trong cơ cấu thành phần kinh tế

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn