[LỜI GIẢI] Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( theo nghĩa hẹp) - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( theo nghĩa hẹp)

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( theo nghĩa hẹp)

Câu hỏi

Nhận biết

Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( theo nghĩa hẹp) của nước ta, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Nông nghiệp theo nghĩa hẹp bao gồm ngành trồng trọt và chăn nuôi, dựa vào Atlat trang 19,  biểu đồ Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp có thể nhân xét ngành trồng trọt luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp

=> Chọn đáp án A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn